Archive for اوت, 2010


Privacy

…و باور دارم به انسانی که

وقتی تصمیم می گیرد فقط یک جا بنشیند،

زل بزند به دنیا و

سرنوشت

و سکوت اختیار کند،

در آن زمان و مکان

هیچ کس، حتی خود خدا حق ندارد

سکوتش را بهم بزند

و سوال پیچش کند…

Advertisements

به نظر من استاد محمد نوری یکی از بهترین خواننده های تاریخ ما بود. چه خاطره ها که با صدای گرمش ندارم. در شخت ترین شرایط امکان نداشت که صدای اون رو بشنوم و آرامش نگیرم و اکثر افرادی رو هم که میشناسم در این حس با من مشترکن. این یکی دو ساله خیلی از کسانی رو برامون خاطره انگیز بودن از دست دادیم، اما فقدان محمد نوری خیلی سخت تره..

روحش شاد